شرکت مگاماشین - لوگو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
مشاوره فنی تخصصی، ویژه شما!
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ویدیو از دستگاه های پرس برک شرکت مگاماشین

جدول سایر ابعاد، ضخامت و تناژ دستگاه های پرس برک مگاماشین

ابعاد یا عرض پرس برک 

تناژ پرس برک

ضخامت ورق فلزی

1.5 متری60 تن5 میلی متر
2 متری60 تن4 میلی متر
2.5 متری100 تن5 میلی متر
3 متری135 تن6 میلی متر
3 متری175 تن8 میلی متر
3 متری220 تن10 میلی متر
3.5 متری220 تن8 میلی متر
4 متری175 تن6 میلی متر
4 متری220 تن8 میلی متر
4 متری320 تن10 میلی متر
4 متری400 تن12 میلی متر
6 متری220 تن5 میلی متر
6 متری320 تن7 میلی متر
6 متری600 تن12 میلی متر
دریافت لیست قیمت محصولات مگاماشین
لیست قیمت را کجا برای شما ارسال کنیم؟
شماره تلفن همراه خود را با دقت وارد کنید
ویدیو آموزش کار با دستگاه جوش لیزر فایبر [رایگان]