در طول چهل سال گذشته شرکت سالواگنینی راه حل های خلاقانه ای ارائه کرده است . و سیستم های پردازش اتوماتیک را توسعه داد  و کاملا انعطاف پذیر بود.

تعریف ESIT:انرژی هوشمند تنها زمانی که نیاز است فعال میشود پس باعث صرفه جویی هزینه ها میشود.

همه سری های پرس برک مدل B2 را میتوان با سیستم صرفه جویی انرژی ESIT مجهز کرد. که فقط وقتی به انرژی در طول پرسه خمکاری احتیاج است از آن استفاده میکند . و حالت Stand-By یا tool changes روشن میشود.

علاوه برا کاهش مصرف انرژی از 40 تا 70 رصد ، ESIT  همچنین باعث میشود که دستگاه پرس برک بدون صدا کار کند و فشار مکانیکی کاهش یابد که نهایتا باعث بهبود بهروری دستگاه پرس برک میشود .

D

دریافت قیمت و مشاوره