دوره آشنایی با دستگاه برش لیزر فایبر


موضوع دوره: معرفی و آشنایی با دستگاه لیزر فایبر


سرفصل مطالب: 1 - معرفی دستگاه لیزر * انواع دستگاه لیزر الف - تک میز ب- دو میز ج- با لوله بر د- با کاور *ضخامت و توان دستگاه برش لیزر فلز فایبر

2 - قطعات اصلی دستگاه برش لیزر فایبر الف - استابلایزر ب - هد ج - نازل د - منبع تولید نور ه - میز و کاور و - سرو موتور ز - کنترلر م - چیلر

کاربرد دستگاه برش لیزر فایبر در صنایع گوناگون
دریافت قیمت و مشاوره