آموزش نحوه کار با پرس برک و خمکن ورق


آموزش کلی پرس برک
این بخش از آموزش شامل سه قسمت اصلی (الکترونیک، مکانیک، هیدرولیک) می باشد که به تفضیل تشریح و توضیح داده خواهد شد.

1 - آموزش الکترونیک

 • شناخت اجزای اصلی الکترونیک و برقی ماشین
 • شناخت عملکرد قطعات برقی و الکترونیکی
 • ارائه آموزش های مقدماتی کنترلر های پرس برک (NC-CNC- دستی) و بیان تفاوت های این موارد
 • آموزش اپراتوری کنترل NC-CNC نصب شده روی ماشین آلات

2 - آموزش مکانیک

 • شناخت اجزای اصلی دستگاه پرس برک
 • شناخت عملکرد کلی قطعات متحرک دستگاه
 • شناخت انواع خم کن ها و مکانیزم مقدماتی خم کاری
 • محاسبات تناژ و انتخاب ماتریس و سنبه مناسب جهت دستگاه ها
 • شناخت ابزار آلات خم کاری و طریقه صحیح انتخاب ابزار
 • تعمیر و نگهداری ماشین

3 - آموزش هیدرولیک

 • شناخت اصول اولیه هیدرولیک
 • شناخت عملکرد یک سیستم هیدرولیک در ماشین
 • شناخت اجزای مختلف استفاده شده در ماشین آلات خم کاری
 • ارتباط سیستم های هیدرولیک با بخش الکترونیک و برق

 

 دریافت مشاوره و قیمت

 
 
دریافت قیمت و مشاوره