سنسور APM ، گشتاور THC ، کنترل ارتفاع1- گشتاور بالا. موتور AC سروو . 25 کیلوگرم ظرفیت بالابری
2- 160 mmطول کورس
3 - 5000 mm/min سرعت ضربه
4- 0.01 mm دقت موقعیت یابی
5- واحد جدایی مغناطیسی
6 - ساخته شده در اشاره گر لیزری
7 - مکانیک بسیار قوی برای عملیات های معمولی

 

سنسور OHC ، تنظیم ارتفاع اکسیژن1- ماکس 150 W DC سازگار با موتور
2- 0.25 mm دقت موقعیت یابی
3- پشتیبانی از سرعت های موقعیت یابی بالا
4 - طراحی کاربر پسند تنها با دکمه های کنترل
5- روش اندازه گیری خازنی
6- هر دو دستی و حالت های عامل به صورت خودکار

 
 
 

 

 

دریافت قیمت و مشاوره