دستگاه AKD (پانچ نبشی ) که برش و مارک انجام میدهد. این دستگاه یک محصول جدید است که را حل مناسب برای کسانی است

که احتیاج به سرعت اما با کیفیت بالا در نیروگاه ها ، دکل ههای برق ، برج ها ، پالایشگاه های نفت و سازه های فلزی دارند.

 

 
 

این دستگاه نبشی L را با ندازه های : 40*40 - 160*160 تا قطر 32 به صورت اتومات پانچ میکند و آنها را به صورت برنامه ریزی شده ، باسرعت و کیفیت بالا برش میدهد.

میز بارگیری 12 متر و میز خروجی 12 متر است .داشتن 5 ناحیه بری بارگیری پروفیل ، پانچ نبشی ، برش و مارک کردن این دستگاه باعث صرفه جویی در زمان میشود.

 

 
 
 
دریافت لیست قیمت جدید