P1 یک پنل بندر الکتریکی کوچک است که برای  تولید پنل های متنوع و سفارشی مناسب می باشد .این آخرین راه حل مهندسی است که از لحاظ کاربرد و بهره وری  از پرس برک های پیشرفته فراتر است .P1 شبیه دیگر پنل بندرهای شرکت سالوانینی به صورت اتوماتیک فقط با یک ست  ابزار ، کل خم های مورد نیاز را انجام میدهد.  

 

خمکاری در دستگاه پرس برک توسط نیروی وارده سمبه به ماتریس انجام میشود و تنها توانایی ایجاد خم های منفی را دارد.

خمکاری در دستگاه panel bender توسط پایین و بالا رفتن blade انجام میشود و توانایی ایجاد خم های مثبت و منفی را دارد.

قسمت های مختلف خمکاری :

1- Manipulator

2- Blankholder

3,4- Blade

 

خمکاری سریع ، ساده و ظریف :

Manipulator با سرعت و دقت وسط ورق را میگیرد و به طرف قسمت خمکاری میبرد و تا انتهای خمکاری به ورق متصل است ، سپس توسط 

Blankholder ورق محکم و ثابت میشود و Blade با حرکت به سمت  بالا و پایین (خم مثبت و منفی ) خمکاری ورق را انجام میدهد .

بهره وری بالا به وسیله موارد ذیل تضمین میشود :

  • انجام کلیه خم های مورد نظر فقط با یک ست ابزار
  • انجام کلیه خم ها در کتر از 2 ثانیه (به دلیل دینامیک محورها)
  • اختراع کینتیک خمکاری

?دستگاه فوق پیشرفته جهت خمکاری ورق
?تولید انواع پنل های فلزی بدون تعویض ابزار
?سرعت غیرقابل تصور در خمکاری
?ساخت پنل های پیچیده تنها در یک دقیقه
?خمکاری ورق های رنگی بدون آسیب به آن
? انجام کلیه خم ها بدون تعویض ابزار
? حذف ضایعات

کانال تلگرام

دریافت قیمت و شرایط ویژه فروش مگا ماشین

ما را دنبال کنید بستن
دریافت قیمت و مشاوره